Werkwijze

Zorg voor borstvoeding

Alle medewerkers van Kidz Kraamzorg worden regelmatig bijgeschoold door een lactatiekundige zodat ze een optimale begeleiding bij de borstvoeding kunnen geven. Tevens is Kidz Kraamzorg Borstvoeding Gecertificeerd.

5 standaarden Baby Friendly

Kidz Kraamzorg hanteert de vijf standaarden over borstvoeding die zijn opgesteld door Baby Friendly. Deze regels luiden als volgt:

Voor moeder en kind

Standaard 1: beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg
Een gecertificeerde organisatie heeft in beleid vastgelegd dat extra aandacht wordt gegeven aan voeding voor een baby in de eerste twee jaar. Medewerkers zijn geschoold zodat ze ouders goed kunnen begeleiden bij het voeden van hun baby en kind tot twee jaar. De organisatie leeft de WHO-code na. Om hier zicht op te houden, stelt zij een WHO Code verantwoordelijke aan. Ouders krijgen van de organisatie reclamevrije informatie over de bevalling en het voeden van de baby, zodat zij op grond van neutrale en feitelijke informatie kunnen kiezen hoe zij willen bevallen en hoe zij hun kind willen voeden. De gecertificeerde organisatie zorgt voor een goede overdracht naar andere zorgverleners en verwijst naar moeder- of babygroepen.

Standaard 2: goede start
De baby mag in een gecertificeerde organisatie direct na de geboorte bloot op de huid van de moeder liggen. Dit huidcontact duurt minstens een uur. Ondertussen laat de zorgverlener zien wanneer de baby aan een voeding toe is. Als ouders willen, krijgen zij hulp bij de eerste voeding.

Standaard 3: informatie en praktijk van het voeden
Ouders krijgen van de gecertificeerde organisatie uitleg over wat de baby nodig heeft, zoals informatie over voeding op verzoek en over het dichtbij houden van de baby. De organisatie leert ouders hoe zij de baby kunnen aanleggen of de melk kunnen afkolven, zodat de borstvoeding kan worden voortgezet als moeder en baby gescheiden zijn. Wanneer ouders kiezen voor het voeden met de fles, leert de organisatie hun hoe zij dat het beste kunnen doen. Ook krijgen ouders informatie over de normale groei en ontwikkeling van de baby.

Standaard 4: bijvoeding en voeding voor het oudere kind
Ouders krijgen informatie over medisch geïndiceerde bijvoeding en het starten met vaste voeding zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Standaard 5: hechting en zeggenschap
Ouders krijgen hulp en informatie bij het opbouwen van een goede band met hun baby, tijdens de zwangerschap en daarna. Daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat ouders op een dusdanige manier geïnformeerd zijn over de verzorging en behandeling van hun kind, dat zij op basis daarvan beslissingen kunnen nemen.

Meer informatie

logo_w

1403909233

Borstvoeding is natuurlijk maar gaat niet altijd vanzelf. De vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) is er voor moeders die graag borstvoeding willen geven maar hier vragen over hebben, informatie over zoeken of een steuntje in de rug nodig hebben.
Ook geven we informatie aan andere geïnteresseerden zoals partners, familie of zorgverleners. Alle contactpersonen zijn moeders die zelf borstvoeding hebben gegeven en daarnaast door de VBN zijn opgeleid.

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/

Borstvoeding is natuurlijk maar gaat niet altijd vanzelf. De vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) is er voor moeders die graag borstvoeding willen geven maar hier vragen over hebben, informatie over zoeken of een steuntje in de rug nodig hebben.
Ook geven we informatie aan andere geïnteresseerden zoals partners, familie of zorgverleners. Alle contactpersonen zijn moeders die zelf borstvoeding hebben gegeven en daarnaast door de VBN zijn opgeleid.

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/

Verder kan je voor vragen over de borstvoeding ook terecht bij:

  • Borstvoeding Waterland
  • Mama café Waterland
  • FB pagina Borstvoeding Waterland en omstreken
  • FB pagina La Leche League
© Copyright 2015 Kidz Kraamzorg | Alle Rechten Voorbehouden. | Ontworpen door SKYE DESIGNS