Werkwijze

Zorg voor borstvoeding

Alle medewerkers van Kidz Kraamzorg worden regelmatig bijgeschoold door een lactatiekundige zodat ze een optimale begeleiding bij de borstvoeding kunnen geven.

10 Vuistregels

Kidz Kraamzorg hanteert de tien vuistregels over borstvoeding die zijn opgesteld door WHO-Unicef. Deze regels luiden als volgt:

Alle instellingen voor moeder en kind dienen er zorg voor te dragen

  1. Dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken zorgverleners;
  2. Dat alle betrokken zorgverleners de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dit beleid;
  3. Dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven;
  4. Dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven (als de baby aangeeft te willen drinken);
  5. Dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden;
  6. Dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie;
  7. Dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven;
  8. Dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd;
  9. Dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt;
  10. Dat de instelling contacten onderhoudt met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en zij verwijst ouders naar borstvoedingsorganisaties.

Kidz Kraamzorg werkt samen met lactatiekundige Marjan Muhren IBCLC waar klanten van Kidz Kraamzorg kosteloos een borstvoedingsbijeenkomst kunnen volgen.

Meer informatie

logo_w

1403909233

Borstvoeding is natuurlijk maar gaat niet altijd vanzelf. De vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) is er voor moeders die graag borstvoeding willen geven maar hier vragen over hebben, informatie over zoeken of een steuntje in de rug nodig hebben.
Ook geven we informatie aan andere geïnteresseerden zoals partners, familie of zorgverleners. Alle contactpersonen zijn moeders die zelf borstvoeding hebben gegeven en daarnaast door de VBN zijn opgeleid.

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/

Borstvoeding is natuurlijk maar gaat niet altijd vanzelf. De vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) is er voor moeders die graag borstvoeding willen geven maar hier vragen over hebben, informatie over zoeken of een steuntje in de rug nodig hebben.
Ook geven we informatie aan andere geïnteresseerden zoals partners, familie of zorgverleners. Alle contactpersonen zijn moeders die zelf borstvoeding hebben gegeven en daarnaast door de VBN zijn opgeleid.

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/

Verder kan je voor vragen over de borstvoeding ook terecht bij:

 • Borstvoeding Waterland
 • Mama café Waterland
 • FB pagina Borstvoeding Waterland en omstreken
 • FB pagina La Leche League
© Copyright 2015 Kidz Kraamzorg | Alle Rechten Voorbehouden. | Ontworpen door SKYE DESIGNS